Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
46th Oza-sen - Game 4
6 1998 - 6 1998
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji