Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
46th Oza-sen - Game 2
21 1998 - 21 1998
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji