Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
46th Oza-sen - Game 1
10 1998 - 10 1998
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu