Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
46th Oi-sen - Game 6
12 2005 - 13 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu