Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
46th Oi-sen - Game 5
5 2005 - 6 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu