Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
46th Oi-sen - Game 3
2 2005 - 3 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu