Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
46th Oi-sen - Game 2
21 2005 - 22 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu