Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
45th Oi-sen - Game 5
7 2004 - 8 2004
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu