Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
45th Oi-sen - Game 4
25 2004 - 26 2004
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji