Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
45th Oi-sen - Game 3
4 2004 - 5 2004
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu