Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
45th Oi-sen - Game 2
27 2004 - 28 2004
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji