Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
45th Oi-sen - Game 1
16 2004 - 17 2004
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu