Yashiki Nobuyuki vs Habu Yoshiharu
42nd Oi-sen - Game 3
9 2001 - 10 2001
Habu Yoshiharu
Yashiki Nobuyuki