Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki
42nd Oi-sen - Game 2
31 2001 - 1 2001
Yashiki Nobuyuki
Habu Yoshiharu