Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
41st Oi-sen - Game 5
4 2000 - 5 2000
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu