Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
41st Oi-sen - Game 3
8 2000 - 9 2000
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu