Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
41st Oi-sen - Game 1
10 2000 - 11 2000
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu