Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
40th Oi-sen - Game 3
5 1999 - 6 1999
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji