Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
40th Oi-sen - Game 1
13 1999 - 14 1999
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji