Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
39th Oi-sen - Game 6
3 1998 - 4 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu