Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
39th Oi-sen - Game 4
17 1998 - 18 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu