Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
39th Oi-sen - Game 3
6 1998 - 7 1998
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu