Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
39th Oi-sen - Game 2
30 1998 - 31 1998
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu