Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
38th Oi-sen - Game 4
18 1997 - 19 1997
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu