Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
38th Oi-sen - Game 3
5 1997 - 6 1997
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu