Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
38th Oi-sen - Game 2
23 1997 - 24 1997
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu