Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
35th Kio-sen - Game 3
7 2010 - 7 2010
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki