Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
35th Kio-sen - Game 2
27 2010 - 27 2010
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu