Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
35th Kio-sen - Game 1
5 2010 - 5 2010
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki