Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
34th Kio-sen - Game 4
18 2009 - 18 2009
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki