Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu
34th Kio-sen - Game 2
28 2009 - 28 2009
Sato Yasumitsu
Kubo Toshiaki