Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
33rd Kio-sen - Game 3
8 2008 - 8 2008
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu