Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
33rd Kio-sen - Game 1
13 2008 - 13 2008
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu