Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu
32nd Kio-sen - Game 4
23 2007 - 23 2007
Sato Yasumitsu
Moriuchi Toshiyuki