Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu
32nd Kio-sen - Game 2
24 2007 - 24 2007
Sato Yasumitsu
Moriuchi Toshiyuki