Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
30th Kio-sen - Game 3
25 2005 - 25 2005
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji