Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu
30th Kio-sen - Game 1
4 2005 - 4 2005
Habu Yoshiharu
Tanigawa Koji