Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
27th Kio-sen - Game 4
8 2002 - 8 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu