Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
27th Kio-sen - Game 2
16 2002 - 16 2002
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu