Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu
26th Kio-sen - Game 1
14 2001 - 14 2001
Habu Yoshiharu
Kubo Toshiaki