Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
25th Kio-sen - Game 3
11 2000 - 11 2000
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu