Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
25th Kio-sen - Game 1
12 2000 - 12 2000
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu