Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
24th Kio-sen - Game 3
8 1999 - 8 1999
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu