Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
24th Asahi Open - Game 4
15 2006 - 15 2006
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi