Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
24th Asahi Open - Game 3
4 2006 - 4 2006
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu