Habu Yoshiharu vs Goda Masataka
23rd Kio-sen - Game 4
20 1998 - 20 1998
Goda Masataka
Habu Yoshiharu