Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
22nd Asahi Open - Game 5
25 2004 - 25 2004
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu