Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
22nd Asahi Open - Game 3
30 2004 - 30 2004
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu