Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi
22nd Asahi Open - Game 1
7 2004 - 7 2004
Fukaura Koichi
Habu Yoshiharu