Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
16th Ryu-O sen - Game 3
12 2003 - 13 2003
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu